Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Cho phép lập các chứng từ mua hàng trong trường hợp mua hàng về nhập kho, mua hàng không qua kho, mua hàng nhập khẩu.

Cách thao tác

Lập chứng từ mua hàng trong nước về nhập kho

Lập chứng từ mua hàng trong nước không nhập kho

Lập chứng từ mua hàng nhập khẩu về nhập kho

Lập chứng từ mua hàng nhập khẩu không nhập kho

Lưu ý:

1. Có thể lập chứng từ mua hàng từ đơn mua hàng. Riêng với các chứng từ mua hàng không qua kho (trong nước và nhập khẩu) còn có thể lập chứng từ mua hàng từ lệnh sản xuất.

2. Với chứng từ mua hàng trong nước đã nhận được hoá đơn của nhà cung cấp, khi khai báo tích chọn thông tin Nhận kèm hoá đơn và khai báo thêm thông tin về hoá đơn GTGT trên tab Hoá đơn. Riêng với chứng từ mua hàng nhập khẩu, hệ thống sẽ luôn mặc định đã nhận được hoá đơn của nhà cung cấp.

3. Với chứng từ mua hàng có phát sinh chiết khấu tới từng mặt hàng, nhập tỷ lệ hoặc số tiền chiết khấu trên tab Hàng tiền (tương ứng với từng mặt hàng). Trường hợp chỉ có tỷ lệ chiết khấu chung cho cả hoá đơn mua hàng, thực hiện phân bổ chiết khấu cho từng mặt hàng trên hoá đơn.

4. Với chứng từ mua hàng về nhập kho có phát sinh chi phí mua hàng (vận chuyển, bốc xếp...), nếu muốn phân bổ các chi phí này vào giá trị nhập kho của từng mặt hàng được mua về, thực hiện chức năng phân bổ chi phí.

5. Với chứng từ mua hàng nhập khẩu về nhập kho, cần thực hiện phân bổ chi phí trước hải quan vào từng mặt hàng được mua về.  

6. Có thể phân bổ 1 chứng từ chi phí mua hàng vừa bao gồm phí tính thuế nhập khẩu và phí hàng về kho cho chứng từ mua hàng nhập khẩu.

7. Sau khi lưu chứng từ mua hàng hoá, có thể chọn chức năng In trên thanh công cụ để chọn mẫu chứng từ mua hàng cần in. Có thể in theo mẫu do phần mềm cung cấp hoặc theo mẫu đặc thù của doanh nghiệp (xem thêm chức năng Thiết kế mẫu chứng từ).

Xem thêm

1. Các nghiệp vụ mua hàng hoá

2. Giới thiệu chức năng chung trên thanh công cụ tại các phân hệ nghiệp vụ

3. Các tiện ích trên thanh công cụ

4. Các tiện ích khi khai báo chứng từ mua hàng hoá

5. Các tiện ích chuột phải trên tab chi tiết của chứng từXem thêm