1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 1. Hướng dẫn sử dụng
  4. Menu Nghiệp vụ
  5. Hóa đơn điện tử
  6. Lập đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử

Lập đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử

1. Nội dung

Cho phép lập tờ khai đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo đúng quy định tại NĐ119/NĐ-CP

Lưu ý: Mẫu này chỉ được sử dụng khi Nghị định 119 chính thức có hiệu lực áp dụng.

2. Hướng dẫn

Lưu ý: Trước khi lập tờ khai đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, kế toán phải cắm USB Token của đơn vị vào máy tính để phục vụ cho việc đăng ký chứng thư số sử dụng.

1. Vào phân hệ Quản lý hóa đơn\tab Đăng ký sử dụng hóa đơn, nhấn Thêm.

2. Khai báo các thông tin chi tiết của tờ khai đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử:

  • Tại cột Chọn chứng thư số: Nhấn Chọn để chọn chứng thư số sử dụng.
  • Tại cột Hình thức đăng ký: Chọn hình thức đăng ký là Thêm mới, Gia hạn hay Ngừng sử dụng.

3. Nhấn Cất hoặc Nhấn Cất & In để in tờ khai đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử.

Cập nhật 19 Tháng Hai, 2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay