1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Tôi muốn thiết lập mã QR Code cho mẫu hóa đơn thì làm thế nào?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Tôi muốn thiết lập mã QR Code cho mẫu hóa đơn thì làm thế nào?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Câu hỏi thường gặp về nghiệp vụ Hóa đơn điện tử
 6. Tôi muốn thiết lập mã QR Code cho mẫu hóa đơn thì làm thế nào?

Tôi muốn thiết lập mã QR Code cho mẫu hóa đơn thì làm thế nào?

1. Nội dung

Giúp thiết lập hiển thị mã QR Code trên các mẫu hóa đơn đặc thù của đơn vị. Cho phép tra cứu thông tin hóa đơn nhanh chóng bằng các ứng dụng đọc mã QR Code như: Tracuuhoadon (đối với Thông tư 78), Icheck, Scanner…(đối với Thông tư 32)

2. Các bước thực hiện

1. Khi Khởi tạo mẫu hóa đơn, tại bước thiết kế mẫu hóa đơn.

 • Nhấn Sửa mẫu

 • Nhấn biểu tượng
 • Chọn Bar code.

 • Dùng biểu tượng bút vẽ để tạo một mã code tại vị trí muốn hiển thị trên hóa đơn.
 • Chọn mã QR code.
 • Nhấn OK.

 • Sửa lại Properties
  • Auto Scale = True
  • Code = {MISAObjectClass.EInvoiceWebsiteHost + “/tra-cuu” + IIF(IsNull(VOUCHER_DATA,”TransactionID”),””,”/?sc=” + VOUCHER_DATA.TransactionID)}
 • Căn chỉnh kích thước mã QR code

Lưu ý: Nên căn chỉnh kích thước tối đa có thể hiển thị trên giao diện hóa đơn của QR code để việc quét mã được dễ dàng.

 • Đóng giao diện\ nhấn Yes.

5. Nhấn Áp dụng, giao diện xem mẫu sẽ hiển thị mẫu hóa đơn theo các tùy chỉnh đã thiết lập.

Lưu ý: Nhấn Cất thành mẫu mới để lưu mẫu dưới dạng .mrt và các máy khác có thể lấy lại mẫu này để sử dụng.

Cập nhật 29 Tháng Tám, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA