1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 1. Hướng dẫn sử dụng
 4. Menu Nghiệp vụ
 5. Hóa đơn điện tử
 6. Bắt đầu sử dụng HĐĐT theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP đối với doanh nghiệp mới thành lập

Bắt đầu sử dụng HĐĐT theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP đối với doanh nghiệp mới thành lập

1. Nội dung

Hướng dẫn người dùng mới (DN mới thành lập, lần đầu sử dụng HĐĐT) đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP, thông tư 78/2021/TT-BTC; và thực hiện kết nối, phát hành hóa đơn điện tử trên MISA SME.

2. Hướng dẫn

Lưu ý:

Để lập và phát hành hóa đơn điện tử theo NĐ123, TT78 trên MISA SME, người dùng cần xác định hình thức hóa đơn DN sử dụng là CÓ MÃ hay KHÔNG CÓ MÃ.

Xem chi tiết đối tượng áp dụng với từng hình thức hóa đơn Tại đây (Đơn vị cũng có thể xác định dựa vào thông báo của Chi cục thuế, gửi qua email).

Các bước thực hiện:

Bước 1: Đặt mua MISA meInvoice - phần mềm hóa đơn điện tử

Đơn vị chưa có Tài khoản meInvoice – Phần mềm hóa đơn điện tử, cần đăng ký mua ngay tại:

 • Phân hệ Hóa đơn điện tử\tab Kết nối phần mềm hóa đơn điện tử trên MISA SME. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây
 • Hoặc truy cập website: https://meinvoice.vn và thực hiện theo hướng dẫn tại đây

Bước 2: Chuyển đổi sang giao diện sử dụng HĐĐT theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP trên meInvoice Web

Sau khi đăng nhập lần đầu trên meInvoice.vn, đơn vị cần thực hiện chuyển đổi từ giao diện làm việc NĐ51 sang giao diện làm việc mới theo NĐ123, theo 1 trong 2 cách sau:

 • Nhấn vào Banner “Đã Đáp ứng Nghị định 123/2020/NĐ-CP”

 • Hoặc nhấn Nâng cấp lên NĐ123

Trên giao diện mới, người dùng tiếp tục thao tác lần lượt như sau:

 1. Thiết lập thông tin đơn vị.
 2. Thiết lập chữ ký số.
 3. Lập tờ khai đăng ký sử dụng hóa đơn CÓ MÃ của CQT (hoặc Lập tờ khai đăng ký sử dụng hóa đơn KHÔNG CÓ MÃ).
 4. Khởi tạo mẫu hóa đơn có mã của CQT (hoặc khởi tạo mẫu hóa đơn không có mã CQT).

Lưu ý:

 • Trường hợp gặp báo lỗi “Ký điển tử không thành công khi ký tờ khai” xem hướng dẫn xử lý tại đây
 • Trường hợp tờ khai đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử không được cơ quan thuế chấp nhận thì thực hiện xử lý theo hướng dẫn tại đây
 • Chỉ lập và phát hành được hóa đơn theo các mẫu hóa đơn có hình thức hóa đơn cùng với hình thức hóa đơn đã đăng ký sử dụng trên tờ khai. Xem chi tiết tại đây

Bước 3: Đăng nhập tài khoản dịch vụ HĐĐT meInvoice trên MISA SME

Sau khi tờ khai đăng ký sử dụng HĐĐT được cơ quan thuế chấp nhận, người dùng cần thực hiện kết nối lại tài khoản meInvoice để lấy dữ liệu thông tin mới nhất.

 • Vào Hóa đơn điện tử\Kết nối phần mềm hóa đơn điện tử, nhập thông tin TK đăng nhập meInvoice

 • Trên giao diện phần mềm kết nối thành công thể hiện hình thức hóa đơn đã đăng ký với cơ quan thuế.

 • Đồng thời, chương trình tự động tích chọn vào Sử dụng dịch vụ HĐĐT theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP, thông tư 78/2021/TT-BTC trên Hệ thống\Tùy chọn\Hóa đơn.

Lưu ý: Trước khi đăng nhập tài khoản dịch vụ HĐĐT meInvoice trên MISA SME, người dùng có thể chủ động thiết lập Sử dụng dịch vụ HĐĐT theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP, thông tư 78/2021/TT-BTC trên Hệ thống\Tùy chọn\Hóa đơn.

Bước 4: Cập nhật mẫu hóa đơn đã khởi tạo trên MISA meInvoice về MISA SME

Người dùng cần lấy dữ liệu mẫu hóa đơn đã tạo mới từ meinvoice về MISA SME để phát hành được hóa đơn điện tử. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Bước 5: Thiết lập email gửi hóa đơn điện tử

Lưu ý: Để thao tác được bước này, trong Hệ thống\Tùy chọn\Hóa đơn, phải tích chọn Sử dụng dịch vụ HĐĐT theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP, thông tư 78/2021/TT-BTC.

 • Vào menu Nghiệp vụ\Hóa đơn điện tử\Thiết lập email gửi hóa đơn điện tử, nhấn chọn Hóa đơn của Nghị định 123

Hoặc, trong Hóa đơn điện tử\Quy trình, nhấn Thiết lập email gửi hóa đơn.

 • Tiếp đó, thực hiện thiết lập máy chủ gửi email tại Hệ thống\email gửi hóa đơn trên MISA meInvoice. Thiết lập email và nội dung email sẽ lấy theo dữ liệu trên meInvoice Web.

 

Cập nhật 17 Tháng Năm, 2023
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan