Các bước bắt đầu sử dụng hóa đơn điện tử

Để bắt đầu sử dụng hóa đơn điện tử trên phần mềm MISA SME.NET cần thực hiện các bước sau:

Phim giới thiệu tổng quan phần mềm

 

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

Cập nhật 13 Tháng Một, 2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan