1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 3. Câu hỏi thường gặp
  4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
  5. Làm thế nào để cất được chứng từ Bán hàng/ Hóa đơn khi phần mềm cảnh báo tổng tiền thuế chênh lệch?
  1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 3. Câu hỏi thường gặp
  4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
  5. Câu hỏi thường gặp về nghiệp vụ Bán hàng
  6. Làm thế nào để cất được chứng từ Bán hàng/ Hóa đơn khi phần mềm cảnh báo tổng tiền thuế chênh lệch?

Làm thế nào để cất được chứng từ Bán hàng/ Hóa đơn khi phần mềm cảnh báo tổng tiền thuế chênh lệch?

Mục lục

1. Vấn đề

Làm thế nào để cất được chứng từ Bán hàng/ Hóa đơn khi phần mềm cảnh báo tổng tiền thuế chênh lệch?

2. Cách thực hiện

Trường hợp 1: Trường hợp trên chứng từ Bán hàng tất cả mặt hàng đều có chung thuế suất

Khi Cất Chứng từ Bán hàng hoặc Hóa đơn, nếu Tiền thuế GTGT trên Chứng từ bán hàng/Hóa đơn không bằng (Tổng tiền hàng – Chiết khấu) * % Thuế suất  thì xuất hiện cảnh báo như sau

Ví dụ: Tổng tiền thuế GTGT = 545.689đ khác (Tổng tiền hàng – Chiết khấu) * % Thuế suất = (5.456.884 – 0) * 10% = 545.688đ

1. Nếu muốn Tiền thuế GTGT = (Tổng tiền hàng – Chiết khấu) * % Thuế suất thì nhấn Yes trên câu cảnh báo => Chương trình sẽ tự điều chỉnh số tiền chênh lệch vào mặt hàng đầu tiên có tiền thuế.

2. Nếu muốn giữ nguyên Tiền thuế GTGT như hiện tại = Tổng tiền thuế của các mặt hàng chi tiết (đã được làm tròn theo từng dòng chi tiết) thì nhấn No trên câu cảnh báo.

Trường hợp 2: Chứng từ Bán hàng có nhiều loại thuế suất khác nhau

Khi Cất Chứng từ Bán hàng hoặc Hóa đơn có nhiều thuế suất , nếu Tiền thuế GTGT trên Chứng từ bán hàng/Hóa đơn không bằng (Tổng tiền hàng 1 – Chiết khấu 1) * % Thuế suất 1 + (Tổng tiền hàng 2 – Chiết khấu 2) * % Thuế suất 2 thì xuất hiện cảnh báo như sau

Ví dụ: Tổng tiền thuế GTGT = 1.119.429đ khác (Tổng tiền hàng – Chiết khấu) * % Thuế suất từng loại = (5.456.884 – 0) * 10% + (11.474.789 – 0) * 5% = 545.688đ + 573.739đ = 1.119.427đ

1. Nếu muốn Tiền thuế GTGT = (Tổng tiền hàng – Chiết khấu) * % Thuế suất thì nhấn Yes trên câu cảnh báo => Chương trình sẽ tự điều chỉnh số tiền chênh lệch vào mặt hàng đầu tiên của từng loại thuế suất.

 

2. Nếu muốn giữ nguyên Tiền thuế GTGT như hiện tại = Tổng tiền thuế của các mặt hàng chi tiết (đã được làm tròn theo từng dòng chi tiết) thì nhấn No trên câu cảnh báo.

Cập nhật 13 Tháng Bảy, 2023
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA