Cập nhật dữ liệu lên mobile

1. Nội dung

Cho phép cập nhật dữ liệu lên mobile ngay tức thời sau khi Thêm/Sửa/Xóa…chứng từ trên MISA SME.NET.

2. Hướng dẫn

Lưu ý: Tính năng này chỉ có thể thực hiện được khi có kết nối internet.

1. Vào menu Tiện ích\Cập nhật dữ liệu lên mobile.

2. Chương trình tự động đẩy dữ liệu lên mobile và hiển thị thông báo cập nhật thành công.

Lưu ý: Nếu không thực hiện tính năng này thì dữ liệu trên MISA SME.NET sẽ được đẩy lên ứng dụng MISA SME Mobile với tần suất 30 phút một lần.

Cập nhật 27 Tháng Ba, 2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan