1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 1. Hướng dẫn sử dụng
  4. Menu Tiện ích
  5. Thiết lập danh sách đơn giá bán cho từng vật tư, hàng hóa

Thiết lập danh sách đơn giá bán cho từng vật tư, hàng hóa

Cho phép khai báo các đơn giá bán được áp dụng đối với một vật tư hàng hoá, giúp giảm thiểu thao tác cho kế toán khi khai báo chứng từ.

Cách thao tác

  • Sau khi thiết lập xong các đơn giá bán, nhấn Cất => khi đó danh sách đơn giá vừa thiết lập sẽ được hệ thống tự động lấy lên khi khai báo chứng từ bán hàng để giảm thiểu thao tác nhập liệu cho kế toán.

Lưu ý: Đối với các hàng hoá áp dụng nhiều đơn vị quy đổi, còn có thể thiết lập đơn giá bán cho từng đơn vị quy đổi:

Cập nhật 27 Tháng Ba, 2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan