Lập phiếu xuất kho từ lệnh sản xuất

Cho phép lập phiếu xuất kho đối với các nguyên vật liệu được sử dụng để sản xuất ra các thành phẩm trên lệnh sản xuất.

Cách thao tác

  • Sau khi cất giữ lệnh sản xuất, chọn chức năng LậpPX trên thanh công cụ (hoặc trên tab Lệnh sản xuất, nhấn chuột phải và chọn chức năng Lập phiếu xuất).
  • Tích chọn các thành phẩm và nhập lại số lượng thành phẩm cần sản xuất nếu có thay đổi.
  • Nhấn Đồng ý.

  • Hệ thống tự động sinh phiếu xuất kho các nguyên vật liệu cần sử dụng để sản xuất cho số lượng thành phẩm đã lập theo lệnh sản xuất.

  • Khai báo bổ sung thông tin cho phiếu xuất kho như: người nhận (là nhân viên trong công ty), bộ phận, lý do xuất…
  • Sau khi khai báo xong, nhấn Cất.

Lưu ý: Có thể lập phiếu xuất kho từ lệnh sản xuất bằng cách chọn lệnh sản xuất trên tab Lệnh sản xuất, sau đó nhấn chuột phải và chọn chức năng Lập phiếu xuất.

Cập nhật 26 Tháng Ba, 2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan