Chọn hợp đồng bán

Cho phép lập lệnh sản xuất từ các hợp đồng bán hàng đã được lập trên phân hệ Hợp đồng\tab Hợp đồng bán.

Cách thao tác

  • Khi khai báo mới một lệnh sản xuất, chọn chức năng Tiện ích\Lập từ Hợp đồng bán.

  • Thiết lập điều kiện để tìm kiếm hợp đồng bán:
    • Nếu lệnh sản xuất được lập từ một hợp đồng bán, kế toán chọn đơn đặt hàng tại mục Tìm kiếm theo.
    • Nếu lệnh sản xuấtđược chọn từ nhiều hợp đồng bán, kế toán thiết lập điều kiện để tìm kiếm đơn đặt hàng tại mục Hoặc, sau đó nhấn Lấy dữ liệu.
  • Tích chọn các mặt hàng cần sản xuất theo hợp đồng bán, nhấn Đồng ý.

  • Hệ thống sẽ tự động lấy thông tin các mặt hàng vừa được chọn ra lệnh sản xuất.

  • Khai báo các thông tin còn thiếu trên lệnh sản xuất, sau đó nhấn Cất.

Lưu ý: Hệ thống chỉ lấy lên các mặt hàng có tính chất là Thành phẩm từ các hợp đồng bán đã chọn.

Cập nhật 26 Tháng Ba, 2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan