Hướng dẫn theo dõi mã thống kê

1. Nội dung

Hướng dẫn cách quản lý doanh thu, chi phí, cách xem báo cáo thống kê theo một nội dung nào đó mà không phải là nội dung thuộc các danh mục khác như: đối tượng, vật tư, hàng hóa, khoản mục chi phí

2. Cách thực hiện

Xem video hướng dẫn

Cập nhật 29 Tháng Mười Một, 2023
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan