1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 3. Câu hỏi thường gặp
  4. Câu hỏi thường gặp khi bắt đầu sử dụng
  5. Câu hỏi thường gặp Khác
  6. Làm thế nào khi sửa tài khoản, tích chi tiết theo đối tượng phần mềm cảnh báo phải xóa số dư ban đầu?

Làm thế nào khi sửa tài khoản, tích chi tiết theo đối tượng phần mềm cảnh báo phải xóa số dư ban đầu?

1. Biểu hiện

2. Nguyên nhân

Do trước đó tài khoản đã có số dư ban đầu, khi tích chi tiết theo đối tượng, phần mềm yêu cầu phải xóa số dư trước đó, để cập nhật lại số dư chi tiết theo đối tượng theo dõi để đảm bảo tính logic của dữ liệu

3. Giải pháp

Để xử lý cảnh báo, bạn thực hiện theo hướng dẫn sau:

  1. Đóng câu cảnh báo
  2. Vào Nghiệp vụ/Nhập số dư ban đầu/chọn tài khoản cần xóa chuột phải và xóa số dư.
  3. Vào lại Danh mục/Tài khoản/Hệ thống tài khoản tích lại chi tiết theo đối tượng như hướng dẫn phía trên.
  4. Vì đã có phát sinh trước đó nên sau khi tích chọn chi tiết theo đối tượng cần thực hiện Bảo trì dữ liệu theo hướng dẫn tại đây để cập nhật lại thay đổi trên dữ liệu.

 

Cập nhật 30 Tháng Mười Một, 2023
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan