Lập và phê duyệt lệnh chuyển tiền ngân hàng Nam Á Bank

1. Mô tả nghiệp vụ

Cho phép lập và phê duyệt lệnh chuyển tiền từ ngân hàng Nam A Bank.

2. Hướng dẫn trên phần mềm

Để thực hiện được chức năng này:

 • Kế toán viên được phân quyền Chuyển tiền trực tuyến, kế toán trưởng được phân quyền Kiểm duyệt Chuyển tiền trực tuyến (trong trường hợp kế toán trưởng là người lập lệnh chuyển tiền) trên phân hệ Ngân hàng điện tử (xem hướng dẫn phân quyền tại đây).
 • Loại Ủy nhiệm chi là: UNC trả tiền nhà cung cấp, UNC thông thường hoặc Chuyển tiền nội bộ.
 • Loại tiền trên Ủy nhiệm chi là VNĐ.

Bước 1: Lập và gửi lệnh chuyển tiền trên MISA SME.NET

1. Thực hiện Kết nối ngân hàng điện tử Namabank bằng tài khoản Internet Banking được cấp quyền lập lệnh.

2. Mở Ủy nhiệm chi muốn chuyển tiền và nhấn Chuyển tiền TT.

3. Kiểm tra lại các thông tin trên lệnh chuyển tiền để chỉnh sửa lại (nếu cần).

4. Nhấn Xác nhận.

5. Ngân hàng sẽ gửi mã OTP qua số điện đăng ký tài khoản. Kế toán thực hiện nhập mã OTP.

6. Nhấn Xác nhận, hiển thị thông báo xác nhận OTP thành công.

7. Chương trình hiển thị thông báo.

Lưu ý: Sau khi lập lệnh chuyển tiền, kế toán có thể xem thông tin và nhật ký giao dịch của lệnh chuyển tiền bằng cách nhấn Xem trên Ủy nhiệm chi.

Bước 2. Duyệt lệnh chuyển tiền 

Doanh nghiệp có bao nhiêu cấp duyệt lệnh (đăng ký với ngân hàng) thì lần lượt duyệt lệnh theo bấy nhiêu cấp, các bước duyệt lệnh như sau:

1. Truy cập vào trang web https://ops.namabank.com.vn/public/login

2. Nhập tài khoản Internet banking có quyền duyệt lệnh (Checker). Nhấn Đăng nhập.

3. Chọn mục Doanh nghiệp, nhấn đúp chuột vào dòng thông tin của Doanh nghiệp.

4. Chọn mục Danh sách lệnh. Tại dòng lệnh muốn phê duyệt nhấn Chi tiết.

5. Nhập nội dung bắt buộc và chọn Duyệt hoặc (Từ chối/Thu hồi).

6. Nhập mã OTP được gửi về số điện thoại hoặc email đã đăng ký.

Lưu ý: Nếu không nhận được mã OTP thì chọn “Gửi lại OTP” sau 60 giây.

7. Lệnh chuyển tiền đã duyệt sẽ được chuyển trạng thái sang Đã duyệt.

Bước 3: Hạch toán phí chuyển tiền (nếu có)

3. Lưu ý

Tại Bước 1: Lập và gửi lệnh chuyển tiền trên MISA SME.NET, nếu đơn vị muốn phân cấp thực hiện, để Kế toán viên lập lệnh còn Kế toán trưởng kiểm tra và gửi lệnh lên Ngân hàng (thay vì để một người vừa lập lệnh vừa gửi lệnh) thì thực hiện như sau:

1. Kế toán viên lập lệnh và chuyển sang cho Kế toán trưởng kiểm tra

2. Kế toán trưởng kiểm tra và gửi lệnh lên Ngân hàng:

   • Thực hiện Kết nối ngân hàng điện tử Namabank bằng tài khoản Internet Banking được cấp quyền lập lệnh.
   • Vào tab Ngân hàng điện tử\Lệnh chuyển tiền, tìm kiếm lệnh chuyển tiền muốn gửi.

   • Kiểm tra và gửi lệnh lên ngân hàng.

   • Nhập mã OTP

Lưu ý: Lỗi không gửi được lệnh chuyển tiền do bị ẩn nút Gửi lệnh. Xem hướng dẫn khắc phục tại đây.

Cập nhật 4 Tháng Mười Một, 2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay