1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp khi bắt đầu sử dụng
 5. Câu hỏi thường gặp Khác
 6. Tôi muốn lấy dữ liệu tài khoản 138, 338 ( chi tiết theo đối tượng) tương ứng nợ/có như tài khoản 131 và 331 trên bảng cân đối kế toán thì làm như thế nào?

Tôi muốn lấy dữ liệu tài khoản 138, 338 ( chi tiết theo đối tượng) tương ứng nợ/có như tài khoản 131 và 331 trên bảng cân đối kế toán thì làm như thế nào?

1. Mục đích

Hướng dẫn thiết lập chỉ tiêu 136 và 319 ( chi tiết theo đối tượng ) tương tự cách lấy số liệu của TK 131 và TK 331 trên bảng cân đối kế toán, giúp người dùng tiện kiểm tra và giải trình khi có yêu cầu.

2. Hướng dẫn
 • Tại Tiện ích\Thiết lập Báo cáo tài chính, chọn loại báo cáo cần thiết lập là Bảng cân đối kế toán

 • Thiết lập lại công thức tại chỉ tiêu 136 và 319 bằng cách nhấn vào biểu tượng bút sửa
  • Chỉ tiêu 136 thiết lập công thức giống với chỉ tiêu 131

  • Chỉ tiêu 319 thiết lập công thức giống với chỉ tiêu 311

 • Nhấn Cất.

Lưu ý: Xem chi tiết hướng dẫn thiết lập báo cáo tài chính. Tại đây.

 

Cập nhật 19 Tháng Mười Một, 2021
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan