Lấy lại dữ liệu từ MISA meInvoice

1. Nội dung

Cho phép người dùng lấy lại dữ liệu các hóa đơn, vé điện tử,… trước đó đã lấy về từ MISA meInvoice bị trùng/thiếu thông tin hàng hóa, hay hóa đơn bị lấy về nhiều lần, … để đảm bảo tính đúng đắn.

2. Hướng dẫn
 • Tại Bán hàng\Đề nghị ghi nhận doanh thu, chọn chức năng Lấy lại DL từ MISA meInvoice
 • Chọn kỳ lấy hóa đơn
 • Nhấn Đồng ý

 • Chương trình trả về đầy đủ toàn bộ dữ liệu hóa đơn lấy lại từ MISA meInvoice (Chỉ lấy về các hóa đơn chưa hạch toán trên SME).

Lưu ý: Khi nhấn chọn chức năng này, phần mềm cũng sẽ cập nhật lại trạng thái của các hóa đơn đã lấy về trước đó theo quy định mới nhất của Tổng cục thuế. Bao gồm các trạng thái mới nhất sau:

  • Hóa đơn mới
  • Hóa đơn đã bị hủy
  • Hóa đơn đã bị thay thế
  • Hóa đơn đã bị điều chỉnh
  • Hóa đơn điều chỉnh
  • Hóa đơn thay thế
Cập nhật 23 Tháng Hai, 2023
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan