1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp khi bắt đầu sử dụng
 5. Câu hỏi thường gặp khi Lập chứng từ
 6. Cách khắc phục lỗi định dạng số khi sao chép nhiều dòng excel vào cột trên giao diện lập chứng từ
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp khi bắt đầu sử dụng
 5. Câu hỏi thường gặp Khác
 6. Cách khắc phục lỗi định dạng số khi sao chép nhiều dòng excel vào cột trên giao diện lập chứng từ

Cách khắc phục lỗi định dạng số khi sao chép nhiều dòng excel vào cột trên giao diện lập chứng từ

1. Vấn đề

Máy tính sử dụng hệ điều hành Windows 10.

Khi dùng chức năng sao chép nhiều dòng excel vào cột cột số lượng, đơn giá, tỉ lệ CK,… trên phần mềm, người dùng gặp lỗi định dạng số thập phân.

Ví dụ: Cột số lượng trên file excel là 1.5; 1.6; 1.7;…, khi copy dữ liệu cột vào phần mềm lại thành 15, 16, 17,…

2. Hướng dẫn khắc phục

Máy tính Windows và Excel có thiết lập mặc định rằng phân cách số thập phân sẽ sử dụng dấu chấm, còn dấu phẩy sẽ phân cách hàng đơn vị theo quy chuẩn của Châu Âu.

Tuy nhiên, ở Việt Nam, quy ước này hoàn toàn ngược lại. Vì vậy, trong tình huống này người dùng cần kiểm tra và thiết lập lại ký tự ngăn cách trên phần mềm, Excel, Windows 10, cụ thể cần thiết lập lại như sau:

 • Ký tự ngăn cách hàng nghìn là dấu chấm (.)
 • Ký tự ngăn cách hàng thập phân là dấu phẩy (,)

Thao tác chi tiết:

Bước 1: Thiết lập định dạng số trên phần mềm

Để hạn chế tình trạng lỗi định dạng số, ký tự ngăn cách khi copy dữ liệu từ excel vào phần mềm, MISA khuyến nghị người dùng nên thiết lập định dạng số như sau:

 • Ký tự ngăn cách hàng nghìn trên giao diện là dấu chấm (.)
 • Ký tự ngăn cách hàng thập phân trên giao diện là dấu phẩy (,)

Bước 2: Thiết lập định dạng số trên Excel
 • Tại giao diện màn hình Excel, nhấn vào File.
 • Nhấn vào Options.

 • Nhấn Advanced ở danh sách bên trái.

 • Bỏ check Use system separators. Sau đó chỉnh sửa thiết lập ở mục chi tiết như sau:
  • Decimal symbol thành dấu phẩy (,)
  • Thousands separator thành dấu chấm (.)
 • Nhấn OK.

Bước 3: Thiết lập định dạng số trên máy tính Windows 10
 • Tìm kiếm và mở Control Panel > Chọn Clock and Region

 • Chọn Region > Tại vào tab Format > nhấn Additional settings

 • Tại tab Number, chỉnh sửa thiết lập ở mục Decimal symbol thành dấu phẩy (,) và Digit grouping symbol thành dấu chấm (.)
 • Nhấn Apply. Sau đó nhấn OK.

Bước 4: Copy dữ liệu cột từ excel vào phần mềm
 • Sau khi đã thiết lập thành công định dạng ký tự ngăn cách đồng thời trên cả phần mềm, Excel và Windows theo 3 bước trên, người dùng tiếp tục copy dữ liệu cột từ excel vào phần mềm
 • Lưu ý khi sao chép dữ liệu với từng cột:
  • Với các cột Số lượng, Đơn giá, Tiền chiết khấu, Hệ số: Copy số liệu cột này trên file excel như bình thường.
  • Với cột Tỉ lệ CK, Tỉ lệ phân bổ: Thay thế định dạng số thập phân từ dấu phẩy (,) thành dấu chấm (.). Tham khảo cách sửa đồng loạt cột như sau
   1. Bôi đen toàn bộ nội dung cột cần chỉnh sửa ký tự ngăn cách
   2. Sử dụng phím tắt Ctrl + H để thay thế nhanh toàn bộ dấu (,) trong cột dữ liệu thành dấu chấm (.)
   3. Nhấn Replace All

4. Copy dữ liệu cột đã chỉnh sửa vào cột tương ứng trên phần mềm.

 

Cập nhật 21 Tháng Sáu, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan