Lưu và Mở nhật ký truy cập

Cho phép lưu các bản ghi trên nhật ký truy cập dưới định dạng file .xml hoặc file Excel và mở lại file nhật ký truy cập đã lưu.

Cách thao tác
Thực hiện lưu và mở nhật ký truy cập như sau:

Lưu nhật ký truy cập

Để lưu lại được thông tin nhật ký truy cập, thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Chọn các bản ghi nhật ký truy cập cần lưu => ấn vào biểu tượng mũi tên trên chức năng Nạp để chọn các bản ghi nhật ký cần lưu thuộc vào khoảng thời gian nào:

Bước 2: Lưu nhật ký truy cập => có thể lưu theo một trong hai định dạng sau:

  • Lưu dưới định dạng .xml bằng cách chọn chức năng Cất tệp nhật ký trên thanh công cụ:

  • Lưu dưới định dạng Excel bằng cách chọn chức năng Xuất khẩu trên thanh công cụ:

Mở nhật ký truy cập

Với những tệp nhật ký truy cập được lưu dưới dạng .xml, có thể mở lại tệp nhật ký truy cập đã lưu bằng cách thực hiện như sau:

  • Chọn chức năng Mở tệp nhật ký trên thanh công cụ
  • Chọn tệp Nhật ký truy cập đã lưu và nhấn Open.

Cập nhật 14 Tháng Tư, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan