1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 1. Hướng dẫn sử dụng
  4. Menu Hệ thống
  5. Thiết lập quản lý hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền

Thiết lập quản lý hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền

1. Nội dung

Từ MISA SME 2023 – R3, chương trình bổ sung thêm tùy chọn thiết lập bắt buộc dành cho DN quản lý hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền, giúp người dùng xuất được hóa đơn từ máy tính tiền trên MISA SME.

2. Hướng dẫn
  • Vào Hệ thống\Tùy chọn\Hóa đơn, tích chọn Quản lý hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền
  • Thiết lập thời gian nhắc nhở gửi hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền tới Cơ quan thuế: Người dùng có thể tùy chọn 4 mốc thời gian trong ngày (theo các mốc chương trình cung cấp) để kịp thời nhận thông báo nhắc nhở gửi hóa đơn, hạn chế tối đa việc gửi hóa đơn sau thời hạn quy định dẫn đến doanh nghiệp có thể bị xử phạt.

Cập nhật 16 Tháng Hai, 2023
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan