1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 1. Hướng dẫn sử dụng
  4. Menu Hệ thống
  5. Thiết lập quản lý hóa đơn bán lẻ Xăng dầu

Thiết lập quản lý hóa đơn bán lẻ Xăng dầu

1. Nội dung

Từ MISA SME 2022 – R18, chương trình bổ sung thêm tùy chọn dành cho DN bán xăng dầu cho cá nhân không kinh doanh thực hiện thao tác thiết lập bắt buộc, để có thể lập ngay chứng từ bán lẻ xăng dầu trên MISA SME.

2. Hướng dẫn
  • Vào Hệ thống\Tùy chọn\Hóa đơn, tích chọn Quản lý hóa đơn bán lẻ xăng dầu

Cập nhật 18 Tháng Năm, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan