1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 1. Hướng dẫn sử dụng
  4. Menu Nghiệp vụ
  5. Bán hàng
  6. Doanh nghiệp thuộc lĩnh vực xăng dầu (Bán lẻ Xăng dầu) chuyển dữ liệu theo bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử đến CQT

Doanh nghiệp thuộc lĩnh vực xăng dầu (Bán lẻ Xăng dầu) chuyển dữ liệu theo bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử đến CQT

1. Nội dung

Từ MISA SME 2022 – R18, chương trình đáp ứng nghiệp vụ lập chứng từ bán lẻ xăng dầu và hàng ngày gửi bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử lên cơ quan thuế đối với các doanh nghiệp bán xăng dầu cho khách hàng là cá nhân không kinh doanh.

2. Phần mềm đáp ứng
Bắt đầu sử dụng

1. Lập tờ khai đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử không có mã

Lưu ý: Chọn phương thức chuyển dữ liệu là Chuyển bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế.

2. Thiết lập Quản lý hóa đơn bán lẻ Xăng dầu

Các nghiệp vụ phát sinh

1. Lập chứng từ, hóa đơn bán lẻ xăng dầu

2. Xử lý hóa đơn bán lẻ xăng dầu sai sót (nếu có)

3. Lập và gửi bảng tổng hợp dữ liệu HĐĐT đến CQT

Lưu ý: Cuối ngày, kế toán phải tự lập Bảng tổng hợp dữ liệu HĐĐT – Mẫu 01/TH-HĐĐT gửi CQT.

Cập nhật 17 Tháng Năm, 2023
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan