Nhập số dư ban đầu

  1. Tôi muốn nhập số dư theo ngoại tệ thì làm thế nào?
  2. Tôi muốn chuyển số dư cuối năm trước sang đầu năm sau thì làm thế nào?
  3. Tôi muốn nhập hoặc sửa số dư tài khoản đầu kỳ thì làm thế nào?
  4. Làm thế nào khi nhập tồn kho đầu kỳ nhưng xem bảng cân đối số dư của tài khoản kho không hiển thị?
  5. Làm thế nào khi xem số dư ở nhập số dư ban đầu khác với số dư đầu kỳ trên bảng cân đối tài khoản?
  6. Làm thế nào khi đã thêm tài khoản ngân hàng trong danh mục nhưng vào nhập số dư không thấy ngân hàng để nhập?
Cập nhật 12 Tháng Mười, 2023
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan