1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 2. Hướng dẫn theo lĩnh vực
 4. Xây lắp
 5. Quản lý công nợ phải thu khách hàng theo từng hợp đồng

Quản lý công nợ phải thu khách hàng theo từng hợp đồng

Trên MISA SME, việc quản lý công nợ phải trả nhà cung cấp theo từng hợp đồng được thực hiện thông qua các nội dung sau:

1. Lập hợp đồng bán hàng
 • Vào phân hệ Hợp đồng\tab Hợp đồng bán, chọn chức năng Thêm.
 • Khai báo thông tin chi tiết cho hợp đồng bán, sau đó nhấn Cất.

2. Lập chứng từ ghi nhận doanh thu bán hàng từ hợp đồng bán
 • Vào phân hệ Bán hàng\tab Bán hàng, chọn chức năng Thêm.
 • Nhấn biểu tượng mũi tên, tích chọn Lập từ Hợp đồng bán.

 • Chọn Hợp đồng cần lập chứng từ bán hàng
 • Hệ thống sẽ tự động lấy thông tin về khách hàng và các mặt hàng đã từ các hợp đồng đã chọn sang chứng từ bán hàng.
 • Lưu ý chọn thông tin cột Công trình tương ứng.

 • Nhấn Cất
3. Xem báo cáo công nợ phải thu khách hàng theo từng hợp đồng.
 • Trong Báo cáo, tại mục Bán hàng, chọn báo cáo Tổng hợp phải thu khách hàng.
 • Chọn tham số thống kê theo Hợp đồng và các tham số liên quan

 • Nhấn Đồng ý

Cập nhật 24 Tháng Chín, 2021
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan