1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 2. Hướng dẫn theo lĩnh vực
  4. Sản xuất
  5. Quản lý định mức nguyên vật liệu và tình hình xuất kho nguyên vật liệu theo từng lệnh sản xuất

Quản lý định mức nguyên vật liệu và tình hình xuất kho nguyên vật liệu theo từng lệnh sản xuất

Việc quản lý định mức nguyên vật liệu và tình hình xuất kho nguyên vật liệu theo từng lệnh sản xuất được thực hiện như sau:

Bước 1: Khai báo thành phẩm sản xuất.

  • Tại mục Tính chất: chọn Thành phẩm.
  • Tại tab Định mức nguyên vật liệu: thiết lập định mức nguyên vật liệu của thành phẩm.

Bước 2: Lập lệnh sản xuất.

  • Sau khi nhập Số lượng thành phẩm cần sản xuất, chương trình sẽ tự động tính ra Số lượng NVL cần sử dụng.

Bước 3: Xem báo cáo Tổng hợp xuất kho theo lệnh sản xuất.

  • Xem cột Chênh lệch NVL để biết chênh lệch giữa Số lượng NVL định mức với Số lượng NVL xuất kho.

Cập nhật 30 Tháng Tám, 2021
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan