1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 2. Hướng dẫn theo lĩnh vực
  4. Sản xuất
  5. Theo dõi tình hình sản xuất theo từng Đơn hàng, Lệnh sản xuất

Theo dõi tình hình sản xuất theo từng Đơn hàng, Lệnh sản xuất

Theo dõi tình hình sản xuất theo từng Đơn hàng

1. Thực hiện các bước tính giá thành theo Đơn hàng.
2. Xem báo cáo Tình hình thực hiện đơn đặt hàng.

Theo dõi tình hình sản xuất theo từng Lệnh sản xuất

1. Lập lệnh sản xuất
2. Xuất kho nguyên vật liệu sản xuất theo Lệnh sản xuất.
3. Lập phiếu nhập kho từ lệnh sản xuất theo 1 trong 2 cách:

4. Xem báo cáo Báo cáo tiến độ sản xuất.

 

Cập nhật 30 Tháng Ba, 2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan