Thuế tài nguyên

Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

1. Định khoản

Nợ TK 6278

Có TK 3336        Thuế tài nguyên

2. Hướng dẫn trên phần mềm

Bước 1: Hạch toán thuế tài nguyên
 • Vào phân hệ Tổng hợp\tab Chứng từ nghiệp vụ khác, chọn chức năng Thêm\Chứng từ nghiệp vụ khác:

 • Khai báo các thông tin cần thiết, sau đó nhấn Cất.

Bước 2: Lập tờ khai thuế tài nguyên
Lập tờ khai thuế lần đầu:

 • Vào phân hệ Thuế và chọn tờ khai thuế mẫu:
  • TT80-Tờ khai thuế tài nguyên (01/TAIN) (Mẫu quyết toán theo thông tư 80/2021/TT-BTC – Áp dụng cho kỳ tính thuế bắt đầu từ 01/01/2022 trở đi)
  • Hoặc TT156-Tờ khai thuế tài nguyên (01/TAIN). (Mẫu tờ khai theo thông tư 156/2013/TT-BTC)
 • Chọn kỳ tính thuế. Nhấn Đồng ý.

 • Khai báo thông tin các tài nguyên tính thuế phát sinh trong kỳ bao gồm các thông tin: Tên loại tài nguyên, Sản lượng, Giá tính thuế đơn vị tài nguyên hoặc Mức thuế tài nguyên ấn định trên một đơn vị tài nguyên, Thuế tài nguyên dự kiến được miễn giảm trong kỳ (nếu có).

Lưu ý:

  • Với tài nguyên áp dụng Giá tính thuế theo quy định của UBND tỉnh, Kế toán thực hiện sửa Biểu thuế tài nguyên để khai báo Giá tính thuế theo quy định, khi lập tờ khai thuế tài nguyên chương trình sẽ ngầm định Giá tính thuế đơn vị tài nguyên theo giá đã khai báo. Xem hướng dẫn tại đây.
  • Giá tính thuế không được nhỏ hơn giá tối thiểu trong khung giá của Bộ Tài chính.
 • Nhấn Cất. Tại đây, in báo cáo để nộp cho cơ quan thuế.

Lập tờ khai thuế bổ sung

 • Vào phân hệ Thuế, chọn TT80-Tờ khai thuế tài nguyên (01/TAIN) hoặc TT156-Tờ khai thuế tài nguyên (01/TAIN)
 • Thiết lập kỳ tính thuế
  • Chọn kỳ tính thuế đã lập tờ khai thuế tài nguyên, chương trình sẽ tự động tích chọn ô Tờ khai bổ sung.
  • Tại mục Ngày lập KHBS: nhập ngày lập tờ khai bổ sung.
 • Nhấn Đồng ý.

 • Tab Tờ khai: chương trình tự động lấy dữ liệu tờ khai cũ lên, NSD tự nhập thông tin điều chỉnh vào từng chỉ tiêu trên tờ khai bổ sung.
 • Sau đó, nhấn Tổng hợp KHBS.

 • Chương trình sẽ tự động lấy các chỉ tiêu bị điều chỉnh lên mẫu:
  • Tab 01/KHBS: Tờ khai bổ sung

  • Tab 01-1/KHBS: Bản giải trình khai bổ sung

 • Khai báo bổ sung các thông tin Nội dung giải thích và tài liệu đính kèm (nếu có). và nhấn Cất

Lưu ý:

 • Trường hợp khai bổ sung không làm thay đổi nghĩa vụ thuế (không làm thay đổi tiền thuế phải nộp, tiền thuế được khấu trừ, tiền thuế đề nghị hoàn), NNT chỉ phải nộp Bản giải trình khai bổ sung số 01-1/KHBS và Hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế có sai sót đã được bổ sung, không phải nộp Tờ khai bổ sung số 01/KHBS.
 • Trường hợp NNT phát hiện Hồ sơ khai thuế theo từng lần phát sinh có sai sót, và Cơ quan thuế đã ban hành thông báo nộp thuế cho Hồ sơ khai thuế này, thì NNT khai bổ sung bằng cách:
  • Hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế có sai sót đã được bổ sung
  • Không phải nộp Tờ khai bổ sung số 01/KHBS và Bản giải trình khai bổ sung số 01-1/KHBS. (Do NNT không phải tự xác định số thuế phải nộp, thực hiện nộp thuế theo thông báo của CQT nên CQT sẽ thông báo nộp thuế bổ sung, điều chỉnh gửi cho NNT).

 

Cập nhật 13 Tháng Mười Hai, 2023
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA