1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 1. Hướng dẫn sử dụng
 4. Tìm kiếm chức năng, nghiệp vụ, tiện ích…

Tìm kiếm chức năng, nghiệp vụ, tiện ích…

1. Nội dung

Giúp tìm kiếm được các chức năng, nghiệp vụ, tiện ích…để sử dụng mà không cần phải nhớ các chức năng, nghiệp vụ, tiện ích đó nằm ở đâu trên phần mềm.

2. Hướng dẫn

1. Gõ từ khóa trên thanh tìm kiếm, chương trình sẽ tự động hiển thị danh sách kết quả tìm kiếm được:

Lưu ý: Có thể tìm nhanh kết quả bằng cách chọn các tab tương ứng:

    • tab Danh mục: Hiển thị các chức năng thuộc menu Danh mục như: Danh mục nhân viên; Danh mục Vật tư hàng hóa…
    • tab Tính năng & Tiện ích: Hiển thị các tiện ích thuộc menu Tệp; menu Tiện ích, menu Hệ thống, menu Trợ giúp như: Bảo trì dữ liệu, Đánh lại số chứng từ…
    • Nghiệp vụ/Chứng từ: Hiển thị các chức năng, chứng từ thuộc menu Nghiệp vụ như Nghiệp vụ Mua hàng, Bán hàng…

2. Nhấn vào chức năng/nghiệp vụ/tiện ích trên danh sách kết quả để mở chức năng/nghiệp vụ/tiện ích đó lên sử dụng.

Cập nhật 3 Tháng Chín, 2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan