1. Trang chủ
  2. 4. Câu hỏi thường gặp
  3. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
  4. Câu hỏi thường gặp về nghiệp vụ Hóa đơn điện tử
  5. Tôi đã hủy hóa đơn điện tử trên meInvoice nhưng khi xem trên danh sách hóa đơn vẫn hiển thị trạng thái hóa đơn mới thì phải làm thế nào?

Tôi đã hủy hóa đơn điện tử trên meInvoice nhưng khi xem trên danh sách hóa đơn vẫn hiển thị trạng thái hóa đơn mới thì phải làm thế nào?

1. Biểu hiện

2. Nguyên nhân

Hóa đơn được lập trên phần mềm kế toán MISA SME, sau đó thực hiện hủy trên phần mềm meInvoice nên không cập nhật được trạng thái Hóa đơn hủy về phần mềm kế toán MISA SME.

3. Giải pháp

Bạn thực hiện xử lý theo hướng dẫn sau:

1.Vào phân hệ Hóa đơn điện tử\tab Hủy hóa đơn\chọn Thêm Hủy hóa đơn

2. Trên giao diện chứng từ Hủy hóa đơn, nhấn vào dấu 3 chấm tại dòng số hóa đơn để chọn hóa đơn cần hủy

3. Chọn thời gian\ Chọn hóa đơn và nhấn Đồng ý.

4. Tại dòng Lý do hủy: ghi lý do cần hủy và nhấn Cất

5. Phần mềm sẽ hiển thị bảng cảnh báo Hóa đơn <> đã tồn tại chứng từ hủy trên MISA meInvoice. Bạn có muốn lấy về không? => Nhấn Yes => Nhấn Cất.

6. Phần mềm sẽ tiếp tục hiển thị cảnh báo Sau khi hủy, hóa đơn này sẽ không còn giá trị sử dụng. Bạn không thể khôi phục lại trạng thái ban đầu của hóa đơn. Bạn có thực sự muốn hủy hóa đơn này không? => Nhấn Yes => Nhấn Cất

7. Kiểm tra lại trạng thái hóa đơn trên danh sách hóa đơn điện tử.

Cập nhật 6 Tháng Hai, 2024
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan