1. Trang chủ
  2. 4. Câu hỏi thường gặp
  3. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
  4. Câu hỏi thường gặp về nghiệp vụ Hóa đơn điện tử
  5. Tôi muốn sửa lại ngày hóa đơn về ngày hiện tại khi thực hiện phát hành thì làm thế nào?

Tôi muốn sửa lại ngày hóa đơn về ngày hiện tại khi thực hiện phát hành thì làm thế nào?

1.Biểu hiện

Khi vào sửa lại hóa đơn nhưng thông tin Ngày hóa đơn bị mờ không cho sửa lại

2. Giải pháp

Để sửa lại ngày hóa đơn phần mềm có 2 cách thực hiện:

Cách 1: Trên giao diện phát hành hóa đơn, tại dòng Ngày hóa đơn, chủ động gõ tay lại thông tin ngày tháng

Cách 2: Khi có ngày hóa đơn khác ngày hiện tại, nhấn phát hành phần mềm sẽ thể hiện cảnh báo Ngày hóa đơn đang nhỏ hơn ngày hiện tại. Bạn có thể chọn 1 trong 2 cách:

  • Tiếp tục phát hành hóa đơn với ngày hóa đơn nhỏ hơn ngày hiện tại
  • Cập nhật ngày hóa đơn về ngày xxx và phát hành.

Lúc này đơn vị muốn sửa về ngày hiện tại thì tích chọn Cập nhật ngày hóa đơn về ngày xxx và phát hành

Cập nhật 10 Tháng Mười, 2023
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan