1. Trang chủ
  2. 4. Câu hỏi thường gặp
  3. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
  4. Câu hỏi thường gặp về nghiệp vụ Hóa đơn điện tử
  5. Tôi đã gửi hóa đơn qua email nhưng khách hàng vẫn không nhận được thì xử lý thế nào?

Tôi đã gửi hóa đơn qua email nhưng khách hàng vẫn không nhận được thì xử lý thế nào?

1. Biểu hiện

Bạn thực hiện gửi hóa đơn qua email cho khách hàng, trên phần mềm trạng thái hiển thị đã gửi nhưng khách hàng không nhận được.

2. Nguyên nhân 

Bạn xác định xem đang sử dụng loại mail nào để xử lý tương ứng. Để kiểm tra đơn vị vào Hệ thống\ Email gửi hóa đơn\tại dòng Nhà cung cấp để kiểm tra

Bạn tích vào dòng tương ứng để xem nguyên nhân và giải pháp

Đối với đơn vị sử dụng Dịch vụ mail MISA

Bước 1: Bạn nhờ đối tác kiểm tra trên thư mục Spam, nếu email vào thư mục spam nhờ bên phía đối tác tích mail không phải spam để lần sau gửi không vào spam nữa.
Nếu email không ở spam thì chuyển qua bước 2

Bước 2: Thực hiện gửi lại 1 mail vào email cá nhân của bạn:

  • Nếu nhận được thì thực hiện gửi lại email đó cho khách hàng.
  • Nếu không nhận được liên hệ MISA để được hỗ trợ trực tiếp.

Đơn vị sử dụng Gmail, Hotmail, Outlook mail, …

Nguyên nhân 1: Do thực hiện đổi mật khẩu email nhưng chưa thực hiện thiết lập lại email dùng để gửi hóa đơn trên phần mềm

Giải pháp: Thực hiện thiết lập lại mail theo hướng dẫn tại đây

Sau khi thực hiện thiết lập xong thực hiện gửi lại.

Nếu thiết lập email không thành công xem hướng dẫn xử lý tại đây

Nguyên nhân 2: Do email vào thư mục spam

Giải pháp: Bạn nhờ đối tác kiểm tra trên thư mục Spam, nếu email vào thư mục spam nhờ bên phía đối tác tích mail không phải spam để lần sau gửi không vào spam nữa.

Nguyên nhân 3: Do hệ thống mail bên người nhận chặn ( sử dụng email công ty tên miền riêng)

Giải pháp: Nhờ kỹ thuật mail phía người mua kiểm tra từ hệ thống server mail bên nhận, trong lúc check bạn có thể thử dùng mail khác của công ty  hoặc gửi ra gmail cá nhân của mình rồi gửi lại cho phía người nhận.

Cập nhật 10 Tháng Mười, 2023
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan