Thiết lập email gửi hóa đơn

1. Nội dung

Thiết lập cấu hình email là để phục vụ cho việc gửi hóa đơn điện tử đã phát hành tới khách hàng. Khi kế toán sử dụng chức năng gửi hóa đơn cho khách hàng, chương trình sẽ thực hiện gửi từ địa chỉ email được thiết lập.

2. Hướng dẫn trên phần mềm

Thiết lập email gửi hóa đơn điện tử theo Nghị định 51/2010/NĐ-CP

Lưu ý:

  • Chức năng này chỉ có thể thực hiện được khi có kết nối Internet.
  • Trường hợp đơn vị có nhiều dữ liệu kế toán, nhiều máy tính, nhiều người dùng và nhiều  thì việc thiết lập email gửi hóa đơn phải được thực hiện trên từng dữ liệu, từng máy tính, người dùng và mã số thuế
  • Thông tin thiết lập email gửi hóa đơn sẽ bị xóa và phải thiết lập lại trong các trường hợp:
   • Gỡ bỏ phần mềm MISA SME.NET và cài đặt lại
   • Kết nối sang Mã số thuế khác

1. Vào phân hệ Hóa đơn điện tử, nhấn NĐ51Thiết lập Email gửi HĐ.

2. Nếu đã thiết lập email gửi chứng từ, báo cáo thì có thể sao chép thiết lập này để thiết lập gửi email hóa đơn điện tử như sau:

3. Nếu tự thiết lập thì: Lựa chọn Nhà cung cấp có sẵn trong danh sách:

 • Nếu chọn Server mail MISA: chương trình sẽ dùng dịch vụ email của MISA để gửi thư,  khai báo Email nhận phản hồi để nhận Email phản hồi khi Khách hàng trả lời (reply) thư gửi từ mail MISA.

 • Nếu chọn một trong các nhà cung cấp: Gmail; Hotmail; Outlook Mail; Yahoo Mail  thì cần khai báo các thông tin sau:
  • Tên người gửi/Email gửi: Để người nhận email biết được thông tin người gửi. (trên email sẽ hiển thị thông tin FromTên người gửi/Email gửi”. Ví dụ: From: Công ty TNHH XYZ.)
  • Mật khẩuEmail: nhập mật khẩu đăng nhập vào Email gửi => Chương trình sẽ sử dụng email khai báo tại đây để gửi mail.  

 • Nếu chọn nhà cung cấp: Khác thì cần khai báo các thông tin sau:
  • Máy chủ mailCổng và Phương thức bảo mật: Kế toán liên hệ với Quản trị mạng của công ty để được cung cấp thông tin.
  • Tên người gửi/Email gửi: Để người nhận email biết được thông tin người gửi. (trên email sẽ hiển thị thông tin FromTên người gửi/Email gửi”. Ví dụ: From: Công ty TNHH XYZ.)
  • Tên đăng nhập Email/Mật khẩu Email: nhập tài khoản đăng nhập vào Email của người gửi => Chương trình sẽ sử dụng email khai báo tại đây để gửi mail.  

4. Nhấn Kiểm tra thiết lập để xem thông tin về cấu hình email có đúng hay không. 

5. Nếu thiết lập chưa đúng thì thực hiện lại (Với các nhà cung cấp: Gmail; Hotmail; Outlook Mail; Yahoo Mail nhấn Thiết lập nâng cao để xem toàn bộ thông tin thiết lập)

6. Nhấn Cất.

Lưu ý:

  • Có thể tự thiết lập nội dung email theo nhu cầu theo hướng dẫn tại đây.
  • Xem một số trường hợp thiết lập Email không thành công và cách khắc phục tại đây.

Thiết lập email gửi hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP

Lưu ý:

  • Chức năng này chỉ có thể thực hiện được khi có kết nối Internet.
  • Để thao tác được bước này, trong Hệ thống\Tùy chọn\Hóa đơn, phải tích chọn Sử dụng dịch vụ HĐĐT theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP, thông tư 78/2021/TT-BTC.

1. Vào phân hệ Hóa đơn điện tử, chọn NĐ123 – Thiết lập email gửi hóa đơn điện tử

Hoặc, trong Hóa đơn điện tử\Quy trình, nhấn Thiết lập email gửi hóa đơn.

2. Tiếp đó, thực hiện thiết lập máy chủ gửi email tại Hệ thống\email gửi hóa đơn trên MISA meInvoice. Thiết lập email và nội dung email sẽ lấy theo dữ liệu trên meInvoice Web.

 

Cập nhật 17 Tháng Năm, 2023
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA