Khi có thay đổi Tên công ty, địa chỉ thì cập nhật trên Hóa đơn điện tử như thế nào?

1. Vấn đề

Sau khi đơn vị có thay đổi Tên công ty, Địa chỉ trên Giấy phép đăng ký kinh doanh thì bạn cần cập nhật thông tin trên phần mềm MISA để Hóa đơn phát hành lấy đúng theo thông tin mới

2. Cách thực hiện

Bạn thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Thay đổi thông tin trên Giấy phép sử dụng (GPSD) phần mềm MISA SME

Bạn xem hướng dẫn Tại đây

Bước 2: Cập nhật thông tin Tên công ty, Địa chỉ mới trên MISA meInvoice

 • Trên phần mềm MISA SME:
  • Vào phân hệ Hóa đơn điện tử \ tab Kết nối phần mềm hóa đơn điện tử
  • Nhấn mục Thay đổi hồ sơ hóa đơn điện tử ==> phần mềm sẽ chuyển hướng lên meInvoice Web

 • Trên meInvoice Web:
  • Vào mục Hệ thống \ Hồ sơ hóa đơn điện tử
  • Thông tin đơn vị nhấn vào biểu tượng cây bút để Sửa
  • Bạn gõ lại thông tin Tên công ty, Địa chỉ mới \ nhấn Lưu

Bước 3: Lập Tờ khai thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử (Mẫu 01/ĐKTĐ- HĐĐT) gửi Cơ quan Thuế

Bạn xem hướng dẫn ở Bước 2 và 3 của link Tại đây

Bước 4: Lấy thông tin Tên công ty, Địa chỉ mới về phần mềm MISA SME

 •  Trên MISA SME: vào phân hệ Hóa đơn điện tử \ tab Kết nối phần mềm hóa đơn điện tử \ nhấn Lấy dữ liệu hồ sơ HĐĐT mới nhất
 • Kiểm tra lại dòng Tên đơn vị, Địa chỉ mới

Lưu ý: 

 • Trước khi phát hành HĐĐT thì bạn nên xem hóa đơn trước để kiểm tra hiển thị Tên công ty, Địa chỉ mới. Cách xem như sau:
  • Trên Chứng từ bán hàng hoặc Hóa đơn bán hàng \ nhấn Phát hành HĐĐT
  • Tại bảng phát hành, nhấn Xem hóa đơn.

 • Hóa đơn xem trước sẽ thể hiện Thông tin mới

Cập nhật 6 Tháng Hai, 2024
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan