1. Trang chủ
  2. 4. Câu hỏi thường gặp
  3. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
  4. Câu hỏi thường gặp về nghiệp vụ Hóa đơn điện tử
  5. Tôi đã lập hủy hóa đơn nhưng tra cứu trên trang https://hoadondientu.gdt.gov.vn/ không cập nhật trạng thái là hóa đơn bị hủy thì làm thế nào?

Tôi đã lập hủy hóa đơn nhưng tra cứu trên trang https://hoadondientu.gdt.gov.vn/ không cập nhật trạng thái là hóa đơn bị hủy thì làm thế nào?

1. Biểu hiện

Đã lập hủy hóa đơn nhưng khi tra cứu trên trang https://hoadondientu.gdt.gov.vn/ vẫn để trạng thái là Hoá đơn mới, không cập nhật trạng thái là Hóa đơn đã bị hủy

2. Giải pháp

Nếu hóa đơn được hủy và muốn cập nhật trạng thái bên trang thuế thì phải lập thông báo sai sót cho hoá đơn huỷ.

  1. Vào phân hệ Hóa đơn điện tử\tab Quy trình\Thông báo hóa đơn sai sót\Lập thông báo hóa đơn sai sót\phần mềm sẽ chủ động chuyển hướng lên trang web meInvoice để thực hiện lập thông báo sai sót. Chi tiết thực hiện lập thông báo sai sót tại đây
  2. Chọn Hủy tại cột Hủy/Điều chỉnh/Thay thế/Giải trình, nhập lý do Hủy, thực hiện ký số và gửi thông báo sai sót lên cơ quan thuế.

Lưu ý: Sau khi thông báo sai sót gửi đến cơ quan thuế, cơ quan thuế sẽ phản hồi về kết quả tiếp nhận, xử lý thông báo sai sót và gửi thông báo về phần mềm thì bên trang https://hoadondientu.gdt.gov.vn/ mới cập nhật trạng thái hủy. 

Cập nhật 10 Tháng Mười, 2023
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan