Tôi có phát sinh nghiệp vụ xuất hóa đơn ngoại tệ thì làm như thế nào?

1. Biểu hiện

Hướng dẫn lập hóa đơn trong trường hợp đơn vị có phát sinh nghiệp vụ xuất hóa đơn ngoại tệ.

2. Giải pháp

Bạn thực hiện theo 2 bước sau:

Bước 1: Thiết lập theo dõi ngoại tệ trên dữ liệu

  1. Vào Hệ thống\Tùy chọn\Tùy chọn chung\Tiền tệ
  2. Tích Có phát sinh nghiệp vụ liên quan đến ngoại tệ
  3. Nhấn Đồng ý

Bước 2: Lập hóa đơn điện tử ngoại tệ

Trường hợp 1: Nhập hóa đơn trực tiếp trên dữ liệu

  1. Trên giao diện lập hóa đơn tại mục Loại tiền nhấn mũi tên nhỏ tam giác bên cạnh để chọn loại tiền cần lập hóa đơn.
  2. Có thể sửa lại tỷ giá ngoại tệ (nếu cần)
  3. Các bước tiếp theo thực hiện tương tự như lập hóa đơn thông thường

Lưu ýChương trình chỉ hiển thị lên danh sách các loại ngoại tệ đang theo dõi. Để khai báo, chỉnh sửa, theo dõi loại tiền thực hiện theo hướng dẫn tại đây.

Trường hợp 2: Nhập khẩu hóa đơn từ excel vào phần mềm

  1. Trên dữ liệu mẫu tải về sẽ điền thêm thông tin loại tiền và tỷ giá.
  2. Các bước nhập khẩu hóa đơn ngoại tệ thực hiện tương tự các bước tại đây

Xem thêm trường hợp: Xuất hóa đơn theo loại tiền VNĐ trong trường hợp hạch toán bằng ngoại tệ

Cập nhật 10 Tháng Mười, 2023
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan