1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 3. Câu hỏi thường gặp
  4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
  5. Câu hỏi thường gặp về nghiệp vụ Tổng hợp
  6. Tôi muốn kiểm tra cách lấy số liệu các chỉ tiêu trên Báo cáo tài chính thì làm thế nào?

Tôi muốn kiểm tra cách lấy số liệu các chỉ tiêu trên Báo cáo tài chính thì làm thế nào?

Giải pháp
Cách 1: Kiểm tra dựa vào công thức lấy số liệu 

1. Chương trình đã thiết lập sẵn công thức lấy số liệu lên các BCTC theo quy định của chế độ kế toán.

Bạn vào menu Tiện ích\Thiết lập báo cáo tài chính hoặc trên giao diện lập BCTC, chọn chức năng Thiết lập công thức để kiểm tra cách phần mềm lấy số liệu lên các chỉ tiêu báo cáo.

2. Chọn báo cáo muốn thiết lập công thức. Có thể xem công thức chương trình thiết lập sẵn tại cột Công thức.

Xem ý nghĩa của từng công thức xem tại đây

Cách 2: Kiểm tra tại các dòng chỉ tiêu đã được liên kết số liệu đến các báo cáo liên quan

Hiện chương trình đã hỗ trợ liên kết:
–  Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (trực tiếp) nhấp chuột ra Bảng tổng hợp phát sinh tài khoản
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh nhấp chuột ra Bảng tổng hợp phát sinh tài khoản
– Bảng cân đối kế toán nhấp chuột ra các báo cáo công nợ

Để kiểm tra cách lấy số liệu của từng chỉ tiêu chi tiết (dòng có chữ màu xanh), nhấn vào dòng chỉ tiêu cần kiểm tra tương ứng phần mềm sẽ tự động liên kết đến báo cáo kèm số liệu chi tiết của chỉ tiêu.

Ví dụ chỉ tiêu: Phải thu ngắn hạn khách hàng trên báo cáo Bảng cân đối kế toán

Tương tự kiểm tra với các báo cáo Kêt quả hoạt động kinh doanh, Lưu chuyển tiền tệ (trực tiếp)

Lưu ý: Đối với các chỉ tiêu chưa hỗ trợ liên kết báo cáo, bạn thực hiện kiểm tra theo cách lấy số liệu của cách 1

 

Cập nhật 10 Tháng Mười, 2023
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan