Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Cho phép lập chứng từ hạch toán khấu trừ thuế GTGT (áp dụng với doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ)

Cách thao tác

  • Vào phân hệ Thuế, chọn chức năng Khấu trừ thuế GTGT.
  • Chọn kỳ tính thuế, sau đó nhấn Đồng ý.
  • Hệ thống sẽ tự động tổng hợp các phát sinh thuế GTGT đầu vào và đầu ra trong kỳ khấu trừ.
  • Nhất Cất, hệ thống sẽ tự động thực hiện khấu trừ thuế GTGT.


Xem thêm