Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Cho phép lập tờ khai thuế GTGT trực tiếp trên doanh thu áp dụng đối với doanh nghiệp tính thuế GTGT trực tiếp trên doanh thu.  

Cách thao tác

  • Để lập được tờ khai thuế GTGT trực tiếp trên doanh thu, khi tạo dữ liệu kế toán phải chọn phương pháp tính thuế GTGT trực tiếp trên doanh thu:

 

  • Trên các hóa đơn bán hàng, chọn nhóm ngành nghề chịu thuế GTGT tương ứng với từng dòng mặt hàng, chương trình sẽ ngầm định theo nhóm Ngành nghề ngầm định, tự chọn lại nếu có sự khác biệt giữa các mặt hàng:

Lập tờ khai thuế GTGT lần đầu

Lập tờ khai thuế GTGT bổ sung

Lưu ý: Đối với dữ liệu đa chi nhánh, nếu chi nhánh nào đăng ký kê khai nộp thuế GTGT riêng thì vào danh mục cơ cấu tổ chức của chi nhánh đó, tích chọn "Kê khai thuế GTGT, TTĐB riêng", khi đó chi nhánh mới có quyền lập tờ khai thuế GTGT riêng cho chi nhánh. Khi lập tờ khai thuế GTGT ở tổng công ty, hệ thống sẽ tự động lấy dữ liệu từ các hóa đơn mua vào, bán ra của các chi nhánh hạch toán phụ thuộc không tích chọn "Kê khai thuế GTGT, TTĐB riêng"Xem thêm