Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Cho phép xem và in các báo cáo thuế của doanh nghiệp. 

Cách thao tác

  • Chọn mục Báo cáo trên thanh công cụ.
  • Chọn tab Báo cáo, sau đó chọn nhóm báo cáo Thuế.
  • Nhấn đúp chuột vào báo cáo cần xem, sau đó thiết lập tham số báo cáo.


  • Nhấn Đồng ý để xem báo cáo chi tiết.

 

Xem thêm

Xem báo cáo

Danh sách báo cáo

STT

Tên báo cáo

Ý nghĩa

1

01/TNDN: Bảng kê thu mua hàng hoá, dịch vụ mua vào không có hoá đơn

 

2

Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ mua vào (Mẫu quản trị)

 

3

Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ bán ra (Mẫu quản trị)

 

4

Bảng tổng hợp quyết toán thuế GTGT năm

 

5

Đối chiếu thông tin hoá đơn trên bảng kê mua vào và chứng từ

 Xem thêm