Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Cho phép lập tờ khai thuế tài nguyên áp dụng với đơn vị khai thác tài nguyên thuộc đối tượng chịu thuế tài nguyên như: Khoáng sản kim loại, Khoáng sản không kim loại, dầu thô, khí thiên nhiên, khí than... 

Cách thao tác

Lập tờ khai thuế tài nguyên lần đầu

Lập tờ khai thuế tài nguyên bổ sungXem thêm