Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Cho phép lập tờ khai thuế GTGT trực tiếp trên GTGT (03/GTGT)

Cách thao tác

Lập tờ khai thuế GTGT trực tiếp trên GTGT lần đầu

Lập tờ khai thuế GTGT trực tiếp trên GTGT bổ sungXem thêm