Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 7. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Thuế > Nộp tờ khai thuế trực tiếp từ phần mềm MISA SME.NET 2017 qua MTAX.VN

Nộp tờ khai thuế trực tiếp từ phần mềm MISA SME.NET 2017 qua MTAX.VN


Mục đích:

Hiện nay, trên MISA SME.NET 2017 đã hỗ trợ việc nộp báo cáo thuế, báo cáo tài chính trực tiếp qua hệ thống MTAX.VN để thuận tiện cho khách hàng trong việc kê khai thuế online.

Hệ thống MTAX.VN là phần mềm kê khai thuế qua mạng và mang đến cho người nộp thuế một giải pháp kê khai thuế đơn giản, nhanh chóng, tiết kiệm chi phí đi lại cũng như in ấn lưu trữ hồ sơ.

Cách thực hiện:

Để nộp tờ khai thuế trực tiếp từ phần mềm MISA SME.NET 2017 thì kế toán cần phải thực hiện các bước như sau:

1. Thực hiện đăng ký tờ khai nộp qua mạng trên MTAX.VN:
 • Cắm USB chữ ký số
 • Đăng nhập vào trang MTAX.VN (https://www.mtax.vn) để đăng ký tờ khai nộp qua mạng như sau:

   

   

 • Sau khi nhấn Tiếp tục thì sang Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký
 • Sau khi nhấn Nộp đăng ký sẽ hiển thị thông báo "Bạn có muốn đăng ký các tờ khai nộp qua mạng?", chọn Đồng ý thì hiển thị thông báo yêu cầu nhập mã pin.
 • Nhập xong mã pin nhấn Đồng ý để hoàn việc đăng ký tờ khai nộp qua mạng.

         Lưu ý: Các thao tác trên chỉ thực hiện lần đầu khi đơn vị chưa đăng ký các tờ khai thuế nộp qua mạng cho cơ quan thuế, các lần sau thì không cần đăng ký lại tờ khai phải nộp nữa.

2. Các bước để nộp tờ khai thuế trực tiếp từ phần mềm MISA SME.NET 2017 qua MTAX.VN

Các báo cáo có thể nộp trực tiếp qua MTAX.VN:

- Tờ khai thuế GTGT khấu trừ (01/GTGT)

- Tờ khai thuế GTGT TT trên doanh thu (04/GTGT)

- Tờ khai thuế GTGT cho dự án đầu tư (02/GTGT)

- Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (03/TNDN)

- Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt (01/TTĐB)

- Tờ khai thuế tài nguyên (01/TAIN)

- Báo cáo tài chính (Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ)

- Báo cáo tài chính tổng hợp (Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ)

 • Bước 1: Khai báo thông tin cơ quan thuế và đại lý thuế:
  • Vào Nghiệp vụ\Thuế\Thiết lập thông tin cơ quan thuế; đại lý thuế; đơn vị cung cấp DV kế toán, thực hiện khai báo thông tin Cơ quan thuế và Đại lý thuế, Đơn vị cung cấp DV kế toán (nếu có).
  • Bước này chỉ thực hiện 1 lần trước khi nộp thuế, các lần sau sẽ không phải thực hiện lại
 • Bước 2: Khai báo Mã số thuế: Vào Danh mục\Cơ cấu tổ chức: khai báo mã số thuế của đơn vị để khi lập tờ khai lấy được thông tin mã số thuế lên tờ khai

 

 • Bước 3: Lập báo cáo thuế, báo cáo tài chính cần nộp: Ví dụ đơn vị cần nộp thuế GTGT theo tháng thì cách thực hiện như sau:
  • Vào Nghiệp vụ\Thuế\Tờ khai thuế: lập tờ khai thuế GTGT (01/GTGT) mà kế toán cần nộp và đã đăng ký nộp qua mạng trên mtax.vn
  • Trên tờ khai in ra nhấn Nộp báo cáo thuế qua MTAX.VN rồi nhập mã số thuế, mật khẩu của mtax.vn để nộp thuế
  • Sau khi nhấn Đăng nhập thì chương trình hiển thị giao diện yêu cầu nhập mã pin
  • Sau khi nhấn Login thì chương trình hiển thị thông báo nộp tờ khai thành công.
  • Sau khi nộp tờ khai thành công thì quay trở lại trang MTAX.VN để kiểm tra xác nhận thông báo nộp tờ khai của Tổng cục thuế.
  • Để thực hiện nộp báo cáo thuế và báo cáo tài chính khác từ MISA SME.NET 2017 qua MTAX.VN thì thực hiện tương tự các bước như trên.


Xem thêm