Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Cho phép lập tờ khai thuế  TTĐB tháng hoặc theo từng lần phát sinh áp dụng cho các doanh nghiệp sản xuất hàng hóa, cung ứng dịch vụ chịu thuế TTĐB. 

Cách thao tác

  • Khai báo vật tư, hàng hóa, dịch vụ chịu thuế TTĐB: khi khai danh mục vật tư, hàng hóa, dịch vụ cần chọn nhóm HHDV chịu thuế TTĐB:
Lập tờ khai thuế TTĐB lần đầu


Lập tờ khai thuế TTĐB bổ sung

 

Lưu ý: Đối với dữ liệu đa chi nhánh, nếu chi nhánh nào đăng ký kê khai nộp thuế GTGT, thuế TTĐB riêng thì vào danh mục cơ cấu tổ chức của chi nhánh đó, tích chọn "Kê khai thuế GTGT, TTĐB riêng", khi đó chi nhánh mới có quyền lập tờ khai thuế GTGT, thuế TTĐB riêng cho chi nhánh. Khi lập tờ khai thuế GTGT, thuế TTĐB ở tổng công ty, hệ thống sẽ tự động lấy dữ liệu từ các hóa đơn mua vào, bán ra của các chi nhánh hạch toán phụ thuộc không tích chọn "Kê khai thuế GTGT, TTĐB riêng".

 

 
Xem thêm