Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Cho phép quản lý toàn bộ nhiệm vụ của mình, thiết lập chế độ để hệ thống tự động nhắc nhở công việc khi đến giờ cần thực hiện,…

Cách thao tác

Vào chương trình, trên thanh tác nghiệp các phân hệ, chọn , chọn tab Nhiệm vụ

 

Trên màn hình danh sách nhiệm vụ, có thể thực hiện các chức năng cơ bản sau:

 • Thêm Nhiệm vụ
  • Trên màn hình danh sách Nhiệm vụ, nhấn chuột phải chọn Thêm Nhiệm vụ, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl+T, hoặc nhấn mũi tên bên phải biểu tượng Thêm nhiệm vụ và chọn trên thanh công cụ, xuất hiện hộp hội thoại:
   
  • Khai báo các thông tin của nhiệm vụ, nhấn Cất & Đóng.
 • Sửa Nhiệm vụ
  • Chọn nhiệm vụ cần sửa trên màn hình danh sách nhiệm vụ, nhấn chuột phải và chọn Sửa hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + E hay nhấn chọn Sửa trên thanh công cụ, xuất hiện hộp thoại.
  • Thực hiện chỉnh sửa các thông tin cần thiết, sau đó nhấn Cất & Đóng để hoàn tất việc chỉnh sửa

Lưu ý: Để chuyển nhanh 1 nhiệm vụ về trạng thái Hoàn thành, chọn nhiệm vụ trên màn hình danh sách, nhấn chuột phải và chọn Hoàn thành xác định việc thực hiện kết chuyển đối với cặp tài khoản nào trước, cặp tài khoản nào sau.Xem thêm