Cập nhật trạng thái hóa đơn từ meInvoice.vn

1. Nội dung

Giúp cập nhật được ngay trạng thái mới nhất của hóa đơn trên phần mềm meInvoice.vn (bản meInvoice DesktopmeInvoice Web) về phần mềm MISA SME.NET.

2. Hướng dẫn

1. Vào phân hệ Hóa đơn điện tử\tab Hóa đơn điện tử.

2. Chọn Cập nhật trạng thái từ meInvoice.

3. Kết nối với phần mềm meInvoice.vn (nếu trước đó chưa thực hiện kết nối).

4. Chương trình sẽ tự động cập nhật trạng thái của các hóa đơn trên MISA SME.NET theo trạng thái trên meInvoice.vn bao gồm:

  • Trạng thái phát hành hóa đơn: Đã phát hành, Phát hành lỗi.
  • Trạng thái khách hàng đã nhận hóa đơn.

=> Cập nhật trên các tab: Phân hệ Hóa đơn điện tử\tab Hóa đơn điện tử; Phân hệ Bán hàng\tab Xuất hóa đơn; Phân hệ Kho\tab Chuyển kho.

Cập nhật 18 Tháng Ba, 2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay