1. Trang chủ
 2. 4. Câu hỏi thường gặp
 3. 1. Khi bắt đầu sử dụng

1. Khi bắt đầu sử dụng

 • 1. Cài đặt
 • 2. Đăng nhập
 • 3. Lập chứng từ
 • 4. Nâng cấp phần mềm
 • 5. Khác
 1. Khi máy trạm đăng nhập vào dữ liệu, chương trình hiển thị thông báo Không tìm thấy máy chủ thì phải làm thế nào?
 2. Làm thế nào khi máy trạm đang làm việc thì chương trình thông báo Mất kết nối với máy chủ?
 3. Làm thế nào khi đăng nhập vào phần mềm hiển thị thông báo Không kết nối được đến máy chủ SQL Server?
 4. Tôi muốn đăng nhập vào dữ liệu nhưng gặp câu cảnh báo Máy chủ SQL Server đang bị ngừng hoạt động thì làm thế nào?
 5. Làm thế nào khi đăng nhập vào chương trình gặp câu cảnh báo lỗi chưa xác định?
 6. Làm thế nào khi đăng nhập vào dữ liệu hiển thị thông báo Không mở được dữ liệu?
 7. Tôi muốn lấy lại mật khẩu đăng nhập khi quên mật khẩu thì làm thế nào?
 8. Tôi muốn đổi mật khẩu đăng nhập vào dữ liệu thì làm thế nào?
 9. Tôi muốn thiết lập bảo mật 2 lớp khi đăng nhập thì làm thế nào?
 10. Khi đăng nhập vào dữ liệu, chương trình yêu cầu phải “nâng cấp bảo mật tài khoản” thì làm như thế nào?
 11. Lỗi Máy tính không hỗ trợ hiển thị nội dung hoặc không đăng nhập được
 12. Làm thế nào khi tạo mới dữ liệu kế toán hoặc vào Quản lý dữ liệu chương trình báo lỗi Thông tin đăng nhập máy chủ SQL?
 13. Làm thế nào khi nhấn quên mật khẩu báo lỗi “Người dùng Quản trị hệ thống không khai báo email khi quên mật khẩu?
 14. Khi Đăng nhập, Tạo mới dữ liệu hoặc Phục hồi dữ liệu cũ chương trình báo Không tìm thấy máy chủ thì phải làm thế nào?
 15. Làm thế nào để kiểm tra máy trạm có kết nối mạng Lan tới máy chủ hay không?
Cập nhật 26 Tháng Tám, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan