So sánh tính năng giữa MISA SME 2022 so với MISA SME 2021

Tính năng/Nghiệp vụ SME2022 SME2021
TÍNH NĂNG
Tự động cập nhật tỷ giá ngân hàng

Chương trình luôn cập nhật tức thời tỷ giá giao dịch thực tế theo đúng tỷ giá công bố của ngân hàng, giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian tra cứu, quy đổi khi hạch toán ngoại tệ và luôn đảm bảo tính chính xác cao. Xem tại đây

Chỉ cho phép khai báo một tỷ giá cố định, khi lập chứng từ hạch toán ngoại tệ chương trình sẽ lấy theo tỷ giá đã khai báo => Gần như không có ý nghĩa do tỷ giá giao dịch thực tế biến động hàng ngày.
Tự động đối trừ công nợ khi nhận Giấy báo có/Giấy báo nợ của Ngân hàng

Trên danh sách Lịch sử giao dịch, Đối chiếu ngân hàng Online cho phép lập chứng từ Trả tiền nhà cung cấp/Thu tiền khách hàng => Giúp quản lý công nợ chi tiết theo Hóa đơn.

Mới chỉ đáp ứng lập các chứng từ Thu/chi tiền gửi; Chuyển tiền nội bộ; Phiếu thu/Phiếu chi => Các đơn vị có nhu cầu quản lý công nợ chi tiết theo hóa đơn phải mất công thực hiện đối trừ chứng từ thanh toán với chứng từ công nợ.
Lập chứng từ hàng loạt từ các giao dịch ngân hàng

Trên danh sách Lịch sử giao dịch, Đối chiếu ngân hàng Online cho phép lập CT chi tiền gửi hàng loạtCT thu tiền gửi hàng loạt; CT chuyển tiền nội bộ hàng loạt  => Mỗi giao dịch sẽ được lập thành một chứng từ riêng, giúp tiết kiệm thời gian nhập liệu.

Chỉ đáp ứng lập từng chứng từ; Có thể chọn nhiều giao dịch cùng lúc nhưng tất cả các giao dịch đều được gộp chung để hạch toán trong một chứng từ.
Kết nối phần mềm hóa đơn điện tử SInvoice Giúp Khách hàng sử dụng phần mềm Kế toán SME có thể phát hành HĐĐT qua dịch vụ HĐĐT SInvoice của Viettel. Xem tại đây. Không đáp ứng.
NGHIỆP VỤ
Quản lý VTHH theo kích thước Đáp ứng nhu cầu quản lý VTHH theo kích thước của các đơn vị kinh doanh mặt hàng như nhôm, kính, đồ gỗ, biển quảng cáo….:
– Chương trình cho phép quản lý tình hình NXT kho; kiểm kê kho VTHH chi tiết theo từng bộ kích thước.
– Theo dõi công nợ phải thu/phải trả chi tiết tới từng VTHH theo từng bộ kích thước.
Xem tại đây.
Mới đáp ứng quy đổi từ kích thước ra số lượng trên các chứng từ mua/bán hàng => Không theo dõi được tình hình NXT kho; công nợ theo kích thước.
Lập dự toán Doanh thu, Chi phí, Lợi nhuận Khi Lập dự toán ngân sách: cho phép lập kế hoạch chi tiết về doanh thu, chi phí, lợi nhuận; Đánh giá được kết quả thực tế so với dự toán, giúp lãnh đạo kịp thời đưa ra quyết định kinh doanh hiệu quả. Xem tại đây. Mới đáp ứng lập dự toán Chi phí.
Hạch toán đa ngôn ngữ Đáp ứng thêm giao diện Tiếng Hàn, Tiếng Trung. Mới chỉ đáp ứng giao diện Tiếng Anh.
Ước tính thuế TNDN tạm nộp hàng quý Chương trình tự ước tính được số thuế TNDN tạm nộp hàng quý theo đúng thực tế kết quả sản xuất, kinh doanh. Vì vậy, DN không còn phải lo lắng bị phạt chậm nộp do tạm nộp không đủ mức quy định của Cơ quan Thuế. Xem tại đây. Không đáp ứng.
Quản lý khế ước vay Bổ sung phân hệ Khế ước vay, giúp:

  • Theo dõi chi tiết tình hình giải ngân, trả gốc, trả lãi của từng khế ước, theo từng hợp đồng và từng đối tượng cho vay. 
  • Hỗ trợ Lập kế hoạch trả nợ vay theo từng kỳ trả nợ.
  • Nhắc nhở các khoản nợ vay sắp đến hạn để đơn vị chủ động sắp xếp nguồn tiền, tránh tình trạng bị nợ xấu, nợ quá hạn.

Xem tại đây.

Không đáp ứng.
Cập nhật 24 Tháng Tám, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan