Hóa đơn điện tử SInvoice

1. Nội dung

Giúp Khách hàng sử dụng phần mềm Kế toán SME có thể phát hành HĐĐT áp dụng theo Nghị định 51/2010/NĐ-CP thông  qua dịch vụ HĐĐT SInvoice của Viettel

2. Mô hình triển khai

3. Hướng dẫn

Lưu ý:

    1. Thực hiện trên SInvoice các nghiệp vụ HĐĐT khác như: Chuyển HĐĐT thành hóa đơn giấy, gửi hóa đơn cho khách hàng, tải hóa đơn đã phát hành…
    2. Chỉ đáp ứng kết nối hệ thống SInvoice V2, Khách hàng đang sử dụng SInvoice V1 cần liên hệ với Viettel để được hướng dẫn nâng cấp lên hệ thống SInvoice V2

              Khách hàng xác định phiên bản SInvoice đang sử dụng thông qua Domain đăng nhập:

      • Hệ thống SInvoice V1: sinvoice.viettel.vn/account/login

      • Hệ thống SInvoice V2: vinvoice.viettel.vn/account/login

             

Cập nhật 18 Tháng Hai, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan