1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Tôi đã lập phiếu xuất kho cho Lệnh sản xuất, nhưng trên giao diện Lệnh sản xuất không thấy đã tích vào ô Đã lập đủ PX thì làm thế nào?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Tôi đã lập phiếu xuất kho cho Lệnh sản xuất, nhưng trên giao diện Lệnh sản xuất không thấy đã tích vào ô Đã lập đủ PX thì làm thế nào?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Câu hỏi thường gặp về nghiệp vụ Kho
 6. Tôi đã lập phiếu xuất kho cho Lệnh sản xuất, nhưng trên giao diện Lệnh sản xuất không thấy đã tích vào ô Đã lập đủ PX thì làm thế nào?

Tôi đã lập phiếu xuất kho cho Lệnh sản xuất, nhưng trên giao diện Lệnh sản xuất không thấy đã tích vào ô Đã lập đủ PX thì làm thế nào?

Biểu hiện:

Nguyên nhân: Trên Lệnh sản xuất có nhiều mã hàng, một trong số những mã hàng ấy chưa lập phiếu nhập kho

Cách kiểm tra:

 • Vào Báo cáo/ Kho/ Tổng hợp xuất kho theo lệnh sản xuất, Chọn Lệnh sản xuất
 • Tìm đến dòng chênh lệch trên báo cáo để kiểm tra mã hàng dẫn đến chênh lệch

Giải pháp:

Trên phiếu xuất kho từ lệnh sản xuất, nếu chưa có mã nguyên vật liệu trên hoặc số lượng không đủ so với số lượng định mức trên lệnh sản xuất thì bổ sung vào.

 

Cập nhật 23 Tháng Chín, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA