1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Làm thế nào để theo dõi hàng nhận giữ hộ, gia công, ký gửi?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Làm thế nào để theo dõi hàng nhận giữ hộ, gia công, ký gửi?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Câu hỏi thường gặp về nghiệp vụ Kho
 6. Làm thế nào để theo dõi hàng nhận giữ hộ, gia công, ký gửi?

Làm thế nào để theo dõi hàng nhận giữ hộ, gia công, ký gửi?

Hướng dẫn

 • Vào Hệ thống/Tùy chọn/Vật tư hàng hóa: tích vào ô Có phát sinh hàng nhận giữ hộ, gia công; Nhận bán hộ, ký gửi, ký cược.

 • Khi khai báo VTHH tồn kho đầu kỳ, cần chọn loại hàng hóa tại cột Hàng hóa giữ hộ/bán hộ.

 • Trên chứng từ Nhập/Xuất kho chỉ cần nhập số lượng, tại cột Hàng hóa giữ hộ/bán hộ lựa chọn là Hàng hóa giữ hộ/gia công hoặc Hàng hóa bán hộ/ký gửi.

 • Xem báo cáo trong phân hệ Kho/ Sửa mẫu và tích chọn hiển thị hàng hóa giữ hộ, gia công

Cập nhật 30 Tháng Tám, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA