Xem báo cáo hóa đơn điện tử

1. Nội dung

Cho phép lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng/quý, để in và nộp cho cơ quan thuế.

2. Các bước thực hiện

1. Vào phân hệ Hóa đơn điện tử\tab Quy trình, nhấn Báo cáo.

2. Nhấn Thêm.

3. Chọn kỳ tính thuế.

4. Nhấn Đồng ý, chương trình sẽ tự động lấy dữ liệu lên báo cáo căn cứ vào thông báo phát hành và tình hình sử dụng hóa đơn tại doanh nghiệp.

5. Nhấn Cất.

6. Nhấn In, sau đó chọn chức năng Xuất khẩu XML để nộp báo cáo hoặc NK vào HTKK.

 

7. Sau khi xuất khẩu xong, thực hiện nộp báo cáo cho cơ quan thuế.

Cập nhật 18 Tháng Ba, 2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay