1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 1. Hướng dẫn sử dụng
  4. Menu Trợ giúp
  5. Hướng dẫn quyết toán báo cáo tài chính
  6. 4.3. Danh sách chứng từ thu tiền, trả lại, giảm giá có chứng từ công nợ bị bỏ ghi, xóa

4.3. Danh sách chứng từ thu tiền, trả lại, giảm giá có chứng từ công nợ bị bỏ ghi, xóa

Hướng dẫn

Trường hợp trong kỳ có các chứng từ thu tiền, trả lại, giảm giá có chứng từ công nợ bị bỏ ghi, xóa, chương trình sẽ hiển thị báo cáo thể hiện chi tiết danh sách các chứng từ này.

Nguyên nhân:

Thông thường khi đã lập chứng từ thu tiền, trả lại, giảm giá có chọn đến chứng từ công nợ thì sẽ không thể bỏ ghi hay xóa được chứng từ công nợ này. Tuy nhiên vẫn có những thao tác không chính thống làm cho các chứng từ công nợ này bị bỏ ghi hay xóa.

Ví dụ: Kế toán lập chứng từ Bán hàng, sau đó lập chứng từ thu tiền khách hàng cho chứng từ bán hàng này. Tiếp theo Kế toán sửa lại các chứng từ nhập, xuất kho hàng hóa phát sinh trước ngày hạch toán chứng từ bán hàng này làm cho hàng hóa xuất bán trên chứng từ bị âm. Khi đó, nếu Kế toán lại thực hiện bảo trì dữ liệu thì chứng từ này sẽ bị bỏ ghi và có thể xóa được.

Giải pháp:

1. Nhấn vào số chứng từ để mở chứng từ lên, tại mục tham chiếu, nhấn vào số chứng từ để mở chứng từ công nợ lên kiểm tra chi tiết.

2. Nếu chứng từ công nợ chỉ bị Bỏ ghi: Kiểm tra và chỉnh sửa lại chứng từ cho đúng thực tế, sau đó Ghi sổ lại.

3. Nếu chứng từ công nợ đã bị Xóa:

  • Lập lại chứng từ công nợ theo đúng thực tế.
  • Xóa chứng từ thu tiền, trả lại, giảm giá có chọn đến chứng từ công nợ đã bị xóa.
  • Lập chứng từ thu tiền, trả lại, giảm giá mới chọn đến chứng từ công nợ mới lập.
Cập nhật 17 Tháng Mười Một, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan